Σύνδεσμος ευθείας για μαγνητική ράγα 48V.

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ-ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ-...

1.00

Η