Σύνδεσμος ευθείας για μαγνητική ράγα 48V (χωνευτή/οροφής).

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ-ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ-...

6.00

Η