Σύνδεσμος εξωτερικής γωνίας για μαγνητική ράγα 48V (οροφής/κρεμαστής).

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ-ΜΑ...

6.60

Η