Σύνδεσμος γωνίας για μαγνητική ράγα 48V (χωνευτή/οροφής).

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ-ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ-Μ...

6.00

Η