Σύνδεσμος  μαγνητικής ράγας 48V ultra thin οροφής

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ-ΜΑΓΝΗΤΙΚ...

3.80

Η